КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА
від 17 вересня 2014 р. № 465
Київ

Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу    

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

Методику обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

2. Установити, що оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, здійснюються на підставі доручень, виданих центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги:

1) до набрання чинності цією постановою, та актів наданих послуг, що подані адвокатами у цей же період, згідно з Методикою обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу у кримінальних провадженнях, і Порядком оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, що діяли до набрання чинності цією постановою;

2) до набрання чинності цією постановою, та актів надання безоплатної вторинної правової допомоги, що подані адвокатами після набрання нею чинності, згідно з Методикою обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, і Порядком оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженими цією постановою.

3. Міністерству юстиції затвердити протягом місяця форму акта надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно зпереліком, що додається.

5. Ця постанова набирає чинності у місячний строк з дня її опублікування, крім пункту 2Порядку оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженого цією постановою, який набирає чинності з початку надання безоплатної вторинної правової допомоги особам, зазначеним у пунктах 1, 2, 8-12 частини першої статті 14 Закону України “Про безоплатну правову допомогу”.

 

Прем’єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК
Інд. 70  


 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2014 р. № 465

ПОРЯДОК
оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

1. Цей Порядок визначає механізм обчислення розміру винагороди та її виплати, відшкодування витрат, пов’язаних з наданням безоплатної вторинної правової допомоги, адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (далі — адвокати).

2. Розмір винагороди адвокатів за надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі — правова допомога) особам, зазначеним у пунктах 1, 2, 8-12 частини першої статті 14 Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, обчислюється у відсотках місячного розміру мінімальної заробітної плати, визначеного законом на час видачі адвокатові доручення для надання правової допомоги (далі — доручення), і становить за:

1) проведення попереднього аналізу справи, збір інформації та документів на будь-якій стадії процесу — 15 відсотків;

2) підготовку позовної заяви або заяви в порядку окремого провадження (за умови відкриття провадження), зустрічного позову або заперечення проти позову, підготовку апеляційної скарги, касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України чи за нововиявленими обставинами (за умови відкриття провадження) або відповідного заперечення — 20 відсотків;

3) складення іншого документа процесуального характеру — 15 відсотків;

4) участь у судовому засіданні:

у межах району, міста загальнодержавного або обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де адвокатові видано доручення, — 10 відсотків;

за межами району, міста загальнодержавного або обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де адвокатові видано доручення, але у межах регіону, де адвокатові видано доручення, — 20 відсотків;

за межами регіону, де адвокатові видано доручення, — 60 відсотків.

3. Розмір винагороди адвокатів за надання правової допомоги особам, зазначеним у пунктах 3-7 частини першої статті 14 Закону України “Про безоплатну правову допомогу”, обчислюється відповідно до Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465.

Розмір винагороди за годину роботи адвоката становить 2,5 відсотка місячного розміру мінімальної заробітної плати, визначеного законом на час видачі адвокатові доручення.

У разі прибуття адвоката до затриманої особи пізніше встановленого законодавством строку без поважних причин розмір винагороди такого адвоката за надану цій особі правову допомогу зменшується вдвічі.

4. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги протягом одного дня відповідно до доручення, виданого на виконання ухвали слідчого судді, суду в інших випадках, крім тих, що передбачені пунктами 2 і 3 цього Порядку, обчислюється у відсотках місячного розміру мінімальної заробітної плати, визначеного законом на час видачі адвокатові такого доручення, і залежно від місця надання правової допомоги становить:

у межах району, міста загальнодержавного або обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де адвокатові видано доручення, — 10 відсотків;

за межами району, міста загальнодержавного або обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення, де адвокатові видано доручення, але у межах регіону, де адвокатові видано доручення, — 20 відсотків;

за межами регіону, де адвокатові видано доручення, — 60 відсотків.

5. За наявності підтвердних документів адвокатам відшкодовуються витрати, пов’язані з наданням правової допомоги, на:

1) проїзд транспортом загального користування (крім авіаційного, залізничного у м’яких вагонах поїздів, суднами морського та річкового транспорту). Документами, що підтверджують використання транспорту загального користування, є відповідні проїзні квитки та/або квитанції (чеки) про сплату вартості проїзду;

2) придбання пально-мастильних матеріалів у разі використання власного транспортного засобу у нічний час або сільській місцевості чи за відсутності сполучення транспортом загального користування — відповідно до нормативів, визначених для бюджетних установ. Документами, що підтверджують використання власного транспортного засобу, є копії реєстраційного документа на такий засіб чи документа, що підтверджує право користування даним транспортним засобом (якщо в реєстраційному документі вказаний інший власник), посвідчення водія, а також квитанція (чек) на придбання пально-мастильних матеріалів на загальну суму, не меншу ніж та, що підлягає відшкодуванню;

3) відрядження за межі регіону (добові, витрати, пов’язані з найманням житлового приміщення) з метою участі у провадженнях в суді апеляційної, касаційної інстанції, Верховному Суді України, а також у разі зміни підсудності кримінального провадження чи підслідності кримінального правопорушення стосовно особи, якій адвокат надає правову допомогу, — відповідно до норм, встановлених законодавством для працівників бюджетних установ. Документами, що підтверджують витрати на відрядження, є розрахункові документи відповідно до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” та Податкового кодексу України.

6. Виплата адвокатам винагороди за надану ними правову допомогу і відшкодування витрат, пов’язаних з наданням такої допомоги, здійснюються один раз на місяць не пізніше останнього робочого дня цього місяця на підставі доручення та акта надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками, складеного за формою, затвердженою Мін’юстом.

Адвокат подає складений ним акт до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги протягом 45 календарних днів після завершення стадії кримінального провадження або виконання доручення.

Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в акті, несе адвокат згідно із законом.